kharip pik vima 2023 Gr | crop Insurance 2023 | खरीप हंगाम पीक विमा 2023 निधी मंजूर झाला 2069 कोटी 34 लाख रु.

kharip pik vima 2023 Gr राज्यात “सर्वसमावेशक पिक विमा योजना” राबविण्यास संदर्भ क्र. (२) अन्वये मान्यता देण्यात आली असून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५ – २६ हंगामासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं. लि., एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं. लि., युनायटेड इंडिया … Read more

Kharip Pik Vima 2021-22 | पीक विमा जमा होण्यास सुरुवात | 40 कोटीचा अग्रीम पीक विमा मंजूर

आपले स्वागत आहे शेतकऱ्यांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे परभणी जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पिक विमा जमा होण्यास सुरुवात झालेली आहे. तरी या संदर्भामध्ये काय अपडेट आहे ते आपण सविस्तर पाहूया परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शेतकऱ्यांना चाळीस कोटीचा अग्रीम पिक विमा मंजूर झाला असून शेतकऱ्यांच्या खात्या रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे कंबरडे मोडलेल्या … Read more