kharip pik vima 2023 Gr | crop Insurance 2023 | खरीप हंगाम पीक विमा 2023 निधी मंजूर झाला 2069 कोटी 34 लाख रु.

kharip pik vima 2023 Gr राज्यात “सर्वसमावेशक पिक विमा योजना” राबविण्यास संदर्भ क्र. (२) अन्वये मान्यता देण्यात आली असून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५ – २६ हंगामासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं. लि., एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं. लि., युनायटेड इंडिया … Read more