INCOIS Recruitment 2022 | (INCOIS) इंडियन नॅशनल ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस सेंटर १३८ रिक्त पदांसाठी भरती

INCOIS Recruitment ESSO-इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस (INCOIS),  INCOIS भर्ती 2022  138 प्रकल्प वैज्ञानिक,  प्रकल्प सहाय्यक,  प्रकल्प वैज्ञानिक प्रशासकीय सहाय्यक आणि विशेषज्ञ / सल्लागार पदांसाठी महाभरती. एकूण: १३८ जागा पदाचे नाव आणि पद: 1 प्रकल्प वैज्ञानिक-III: ०९ 2 प्रकल्प वैज्ञानिक-II :२३ 3 प्रकल्प वैज्ञानिक-I :५९ 4 प्रकल्प सहाय्यक :३६ 5 प्रकल्प वैज्ञानिक प्रशासन … Read more