50 Hajar Anudan Yojana List 2022 | शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर 50 हजार अनुदान बॅंक खात्या मध्ये जमा; याद्या डाऊनलोड करा.

50 Hajar Anudan Yojana List :- महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजने च्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्या मध्ये आली आहे.

या योजने च्या अंतर्गत नियमित पणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत आहे. सन 2017-18-19-20 या वर्षां मध्ये कर्जा ची नियमित पणे परतफेड करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जात आहे.

50 Hajar Anudan Yojana List

राज्या मधील एकूण 14 लाख शेतकऱ्यां ना ह्या प्रोत्साहनपर अनुदाना चा लाभ होणार आहे. ह्या मुळे राज्य सरकार च्या तिजोरी वर 6 हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

आता ह्या शेतकऱ्यां करिता आनंदाची बातमी आली आहे. राज्या मधील शेतकऱ्यांना 50 हजार अनुदान मिळण्या करिता सुरुवात झाली आहे. (50000 Anudan Yojana Maharashtra)

प्रोत्साहन अनुदान योजना यादी

महात्मा जोतीबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजने मध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान वाटप करण्या करिता सुरुवात झाली आहे. आणि या अनुदानाचे वाटप सप्टेंबर महिन्यां मध्ये होणार आहे.

आणि माग च्या अनेक दिवसा पासून तारीख पे तारीख चालू होती. आणि केवळ, आता सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना या महिन्या मध्ये प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.

या जिल्ह्या मधील 50 हजार अनुदाना च्या याद्या आल्या..

50000 anudan gr :- महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजने च्या अंतर्गत प्रोत्साहनपर अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्याचे आदेश सर्व बँकांना देण्यात आले आहे.

50 hajar anudan यामध्ये जालना जिल्हा सहकारी बँकेने आघाडी घेत 26 हजार 223 शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड केली आहे. अन्य बँकांकडून या कामास अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. (50 hajar anudan yojana list)

जालना जिल्हा सहकारी बँके चे अनुदान लाभार्थी शेतकरी

तालुका – लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या

  • अंबड – 1030
  • बदनापूर – 2307
  • भोकरदन – 8041
  • घनसावंगी – 2531
  • जाफ्राबाद – 4047
  • जालना – 481
  • मंठा – 3047
  • परतूर – 3838

अशी डाऊनलोड करा यादी

50000 anudan yojana maharashtra list महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजने च्या अंतर्गत कर्जा ची नेहमी परतफेड करणाऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यां च्या याद्या डाऊनलोड.

करण्या करिता जिल्हा सहकारी बँकेच्या http://www.jalnadccbank.com/ या अधिकृत वेबसाईटवर अपलोड करण्या मध्ये आले आहे.

50 हजार प्रोत्साहन अनुदान यादी

आता इतर जिल्ह्यां मधील शेतकऱ्यांना सुद्धा लवकरच 50 हजार अनुदान दिल्या जाणार आहे. शेतकऱ्यांना याच महिन्यात प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.  राज्या मधील सर्व जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या लवकरच प्रदर्शित केल्या जाणार आहेत.

 

 

Leave a Comment