PM Kisan Rejected List 2023 PM किसान अपात्र यादी कशी पाहावी पंतप्रधान किसान नाकारलेली यादी

pm kisan rejected list मात्र त्यासाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज नाकारण्याच्या यादीत टाकण्यात आले. pm kisan rejected list kaise dekhe त्यांनी भरलेले फॉर्म नाकारण्यात आले. pm kisan rejected 8 कोटी शेतकऱ्यांनी फॉर्म भरले होते. pm kisan pfms rejectedअनेक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र नसल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना या योजनेत नाकारण्यात आले. pm kisan samman nidhi rejected list … Read more