Vanrakshak Bharti 2023 | वनरक्षक भरती 2023 | Maharashtra Forest Guard Bharti 2023

maharashtra forest guard bharti 2022 माजी माध्यमिक सेवा निवड मंडळ अंतर्गत नामनिर्देशन कोट्यासाठी, सामान्य प्रशासन विभागाने गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-डी संवर्ग (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या बाहेर) पदे भरण्यासाठी एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ). 4/5/2022 पासून शासन आदेशानुसार जारी केले. 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग यापुढे पूर्वीच्या दुय्यम सेवा … Read more