यांना मिळणार नाही पीक विमा व नैसर्गिक आपत्ती अनुदान पाहिजे असतील तर करा हे काम Nuksan Bharpai kyc

  Nuksan Bharpai kyc संपूर्ण राज्यामध्ये पीक विमा रक्कम ही जमा होत आहे त्याचबरोबर इतरही नुकसान भरपाई रक्कमही आलेले आहे. पण शेतकऱ्यांचे खाते हे इ  केवायसी नसल्यामुळे त्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होत नाही. केवायसी नसल्यामुळे 71 कोटी रुपये पडून आहेत.    पीक विमा यादीत आपले नाव पहा    राज्य शासनाने दुष्काळ सततचा पाऊस यासह … Read more