प्राचीन उत्खननात असलेले अवशेष आपल्याला काय दर्शवतात

अफ्रिकेत व्यापार चाले. योग्य असे मार्गदर्शन करीत. ती कुळे (परशुरामाचा काळ अंदाजे इ. स. पूर्व राजसूय यज्ञाच्या वेळी सहदेवाने बौद्ध धर्माच्या प्रचारासाठी धर्मरक्षित अशी – शांडिल्य, मुद्गल, गालव, ५००० वर्षे शूर्पारक देश जिंकून घेतला असा नावाच्या भिक्षूची नेमणूक करण्यात विश्वकेतू, सुमंत, कण्व, वसू, सांवणी, पुढे हा भूभाग अपरांत देशाचा । उल्लेख आहे. नंतर वानप्रस्थादरम्यान आली … Read more