Ration Card yadi page

यानंतर, एक नवीन पृष्ठ उघडेल. या पृष्ठावर तुम्हाला जिल्हा वर्गीकरण आणि शिधापत्रिकाधारकांची संख्या यांचा पर्याय दिसेल. या पर्यायावर क्लिक करा. या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला शिधापत्रिकांची यादी मिळेल. अशा प्रकारे, तुम्ही रेशनकार्ड यादीत तुमचे नाव तपासू शकता.

शिधापत्रिका लाभार्थी यादीतील नाव पाह