pmjdy overdraft page

असे नाही की जनधन खाते उघडताच ओव्हरड्राफ्ट सुविधेअंतर्गत तुम्हाला 10,000 रुपयांचा फायदा मिळण्यास सुरुवात होईल. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी तुमचे खाते ६ महिने जुने असणे आवश्यक आहे. जर तुमच्या खात्यावर सहा महिने पूर्ण झाले नसतील तर तुम्ही फक्त 2,000 रुपयांच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा लाभ घेऊ शकता.

अधिकृत वेबसाइट

अधिकृत वेबसाइट