Nuksan bharpai 2023

 • बुलढाण्यात ९८ गावे पात्र आहेत, तर ४७ गावे अनिवार्य आहेत
 • जालन्यात १४४ गावे पात्र आहेत, तर ४८ गावे अनिवार्य आहेत
 • बीडमध्ये 64 पात्र गावे आहेत, तर अनिवार्य 48 आहेत
 • यवतमाळमध्ये १६१ गावे पात्र, ४७ गावे अनिवार्य आहेत
 • नाशिकमध्ये 91 गावे आहेत, तर 47 गावे सक्तीची आहेत
 • नांदेडमध्ये 114 गावे आहेत, तर 47 गावे सक्तीची आहेत
 • परभणीत ७३ गावे पात्र आहेत, तर ४७ गावे अनिवार्य आहेत.
 • लातूरमध्ये १२० गावे पात्र आहेत, तर ४७ गावे अनिवार्य आहेत.
 • वाशिममध्ये 112 गावे पात्र आहेत, तर 47 गावे अनिवार्य आहेत.
 • अकोल्यात १४६ गावे पात्र आहेत, तर ४७ गावे अनिवार्य आहेत.
 • कोल्हापुरात ७३ गावे पात्र आहेत, तर ४७ गावे अनिवार्य आहेत.
 • संभाजीनगरमध्ये 119 गावे पात्र आहेत, तर 47 गावे अनिवार्य आहेत.

पीक विमा लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा