शेळीपालनाला ९० टक्के अनुदान (शेळीपालन अनुदान) मिळेल goat rearing subsidy

goat rearing subsidy शेळी पालन शेड अनुदान शेळीपालनासाठी 90% मिळवा ऑनलाइन अर्जाच्या कागदपत्रांचे तपशील जाणून घेऊया. राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत तुम्हाला शेळीपालनासाठी 90% अनुदान मिळेल. तुमच्या जवळ 10 गुंठे जमीन असणे आवश्यक आहे. शेळीपालनासाठी फार्म उघडण्यासाठी 2024 च्या रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी योजना लागू केली आहे तसेच पॅन कार्ड आधार कार्ड तुम्हाला आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे ah-mahabms   … Read more

या जिल्ह्यात 1000 लाभार्थ्यांना 20 शेळी आणि 2 बोकड गट वाटप योजनेला शासनाची मंजुरी goat farming subsidy

  goat farming subsidy मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत जालना जिल्ह्यात २० शेळ्या + ०२ बोकड असा शेळी गट वाटप करणे ही पथदर्शी योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत जालना जिल्ह्यात २० शेळ्या + ०२ बोकड असा शेळी गट वाटपाच्या पथदर्शी योजनेस वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.    शेळी … Read more