शेळीपालनाला ९० टक्के अनुदान (शेळीपालन अनुदान) मिळेल goat rearing subsidy

goat rearing subsidy शेळी पालन शेड अनुदान शेळीपालनासाठी 90% मिळवा ऑनलाइन अर्जाच्या कागदपत्रांचे तपशील जाणून घेऊया. राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत तुम्हाला शेळीपालनासाठी 90% अनुदान मिळेल. तुमच्या जवळ 10 गुंठे जमीन असणे आवश्यक आहे. शेळीपालनासाठी फार्म उघडण्यासाठी 2024 च्या रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी योजना लागू केली आहे तसेच पॅन कार्ड आधार कार्ड तुम्हाला आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे ah-mahabms   … Read more