मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण नवीन GR आला योजनेचे लाभार्थी, पात्रता, अपात्रता व आवश्यक कागदपत्रे योजनेत झाले बदल शाशन निर्णय वाचा ladki bahini yojana new gr

  ladki bahini yojana new gr “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण” या योजनेतील सुधारणाबाबत. राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना सुरु करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास दि.२८.०६.२०२४ रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली … Read more